Witamy w świecie metali
Tu bije ich źródło

Przetargi

Zakup kontenerów do transportu złomu
      CRONIMET  PL Sp . z o.o. Kłopot 10 A 88-100 Inowrocław         Mając na względzie dochowanie  zasady uczciwej konkurencji,  efektywności ,  jawności  i przejrzystości  w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Budowa nowej instalacji do przygotowania odpadów zawierających Ni, Cr i Mo do procesu recyklingu” ogłaszam rozpoczęcie postępowania według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie to ma na celu wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na realizację zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym, stanowiącego część realizacji projektu. Projekt ten będzie współfinansowany ze środków...
Zakup zestawu do przewozu kontenerów do złomu
      CRONIMET PL Sp . z o.o. Kłopot 10 A 88-100 Inowrocław         Mając na względzie dochowanie  zasady uczciwej konkurencji,  efektywności ,  jawności  i przejrzystości  w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Budowa nowej instalacji do przygotowania odpadów zawierających Ni, Cr i Mo do procesu recyklingu” ogłaszam rozpoczęcie postępowania według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie to ma na celu wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na realizację zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym, stanowiącego część realizacji projektu. Projekt ten będzie współfinansowany ze środków Narodowego...
Zakup pieca laboratoryjnego do topienia próbek
        CRONIMET  PL Sp . z o.o. Kłopot 10 A 88-100 Inowrocław         Mając na względzie dochowanie  zasady uczciwej konkurencji,  efektywności,  jawności  i przejrzystości  w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Budowa nowej instalacji do przygotowania odpadów zawierających Ni, Cr i Mo do procesu recyklingu” ogłaszam rozpoczęcie postępowania według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie to ma na celu wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na realizację zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym, stanowiącego część realizacji projektu. Projekt ten będzie współfinansowany ze...
ZAPYTANIE OFERTOWE NR CRO/19/SL/2014
      CRONIMET  PL Sp . z o.o. Kłopot 10 A 88-100 Inowrocław         Mając na względzie dochowanie  zasady uczciwej konkurencji,  efektywności ,  jawności  i przejrzystości  w związku z realizacją projektu pod nazwą:     „Budowa nowej instalacji do przygotowania odpadów zawierających Ni, Cr i Mo do procesu recyklingu”     ogłaszam rozpoczęcie postępowania według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie to ma na celu wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na realizację zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym, stanowiącego część realizacji projektu. Projekt ten będzie...
CRO/20/SP/2015
      CRONIMET  PL Sp . z o.o. Kłopot 10 A 88-100 Inowrocław         Mając na względzie dochowanie  zasady uczciwej konkurencji,  efektywności ,  jawności  i przejrzystości  w związku z realizacją projektu pod nazwą:     „Budowa nowej instalacji do przygotowania odpadów zawierających Ni, Cr i Mo do procesu recyklingu”     ogłaszam rozpoczęcie postępowania według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie to ma na celu wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na realizację zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym, stanowiącego część realizacji projektu. Projekt ten będzie...
CRO/21/SP/2015
        Kłopot , dn. 02.02.2014 r.       CRONIMET  PL Sp . z o.o. Kłopot 10 A 88-100 Inowrocław       Mając na względzie dochowanie  zasady uczciwej konkurencji,  efektywności ,  jawności  i przejrzystości  w związku z realizacją projektu pod nazwą:     „Budowa nowej instalacji do przygotowania odpadów zawierających Ni, Cr i Mo do procesu recyklingu”     ogłaszam rozpoczęcie postępowania według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie to ma na celu wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na realizację zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym,...
CRO/22/SP/2015
        CRONIMET  PL Sp . z o.o. Kłopot 10 A 88-100 Inowrocław   Mając na względzie dochowanie  zasady uczciwej konkurencji,  efektywności ,  jawności  i przejrzystości  w związku z realizacją projektu pod nazwą:   „Budowa nowej instalacji w Mielcu do przerobu odpadów w celu przygotowania ich do odzysku, a w szczególności recyklingu”   ogłaszam rozpoczęcie postępowania według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie to ma na celu wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na realizację zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym, stanowiącego część realizacji projektu. Projekt ten będzie...
CRO/M/03/UZ/2015
      CRONIMET  PL Sp . z o.o. Kłopot 10 A 88-100 Inowrocław     Mając na względzie dochowanie  zasady uczciwej konkurencji,  efektywności ,  jawności  i przejrzystości  w związku z realizacją projektu pod nazwą:   „Budowa nowej instalacji w Mielcu do przerobu odpadów w celu przygotowania ich do odzysku, a w szczególności recyklingu”   ogłaszam rozpoczęcie postępowania według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie to ma na celu wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na realizację zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym, stanowiącego część realizacji projektu. Projekt ten będzie...
CRO/M/05/UZ/2015
      CRONIMET  PL Sp . z o.o. Kłopot 10 A 88-100 Inowrocław         Mając na względzie dochowanie  zasady uczciwej konkurencji,  efektywności ,  jawności  i przejrzystości  w związku z realizacją projektu pod nazwą:   „Budowa nowej instalacji w Mielcu do przerobu odpadów w celu przygotowania ich do odzysku, a w szczególności recyklingu”   ogłaszam rozpoczęcie postępowania według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie to ma na celu wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na realizację zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym, stanowiącego część realizacji projektu. Projekt ten...

Aktualności