Witamy w świecie metali
Tu bije ich źródło

Ochrona środowiska

Dlaczego recycling metali jest tak ważny?

Metale wykorzystywane są przez ludzi we wszystkich dziedzinach życia. Stal jak mało który materiał daje wiele możliwości obróbki przy stosunkowo niskich kosztach wytwarzania. Ma wiele  odmian i każda z nich znajduje  zastosowanie, zwłaszcza że łatwo poddaje się takim procesom jak cięcie, walcowanie, rozciąganie, prasowanie czy klejenie. Jednak jej największą zaletą – zwłaszcza we współczesnym świecie jest możliwość wtórnego wykorzystywania.

Eksperci szacują, że po 20 latach aż 70% wszystkich produktów stalowych powraca do ponownego obiegu. Tak wysoki odsetek możliwy jest tylko  dzięki doskonale funkcjonującemu systemowi recyclingu. Statystyki jednoznacznie wskazują, że co druga tona stali, która trafia do obiegu pochodzi ze złomu.

Międzynarodowy rynek surowców pochodzących z recyclingu zyskuje na znaczeniu w obliczu topniejących zasobów naturalnych. Firmy które są odpowiedzialne za zbiórkę, skup, magazynowanie, odzysk i dostarczanie surowca do odbiorców odgrywają w nim kluczową rolę. To dzięki nimi zużyte produkty stalowe z gospodarstw domowych, zdemontowane instalacje produkcyjne, karoserie samochodowe  czy szyny zostają poddawane odzyskowi i transportowane do hut w celu ponownego wykorzystania. Wpływ recyclingu na ochronę środowiska jest wielotorowy. Dwa najważniejsze z nich to zagospodarowanie powstałych odpadów i zmniejszenie  ilości zużytej energii w procesie produkcji. W przypadku stali jest to o tyle dobre rozwiązanie, że nawet w procesie wielokrotnego przetwarzania nie traci ona swoich właściwości. Dzięki recyclingowi stali można zaoszczędzić nawet do 74% energii potrzebnej do pierwotnej produkcji.

Dzięki recyclingowi metali:

  • chronimy i zachowujemy naturalne złoża,
  • oszczędzamy energię,
  • chronimy środowisko przed dalszą eksploatacją,
  • obniżamy koszty produkcji.

Aktualności