Witamy w świecie metali
Tu bije ich źródło

Jakość

Zależy nam na rozwoju firmy w każdym obszarze. Dlatego podnosimy swoje kwalifikacje a zdobyte umiejętności wykorzystujemy w codziennej działalności, co zostało potwierdzone przez certyfikaty ISO.

ISO 9001:2008  gwarantuje:

Koncentrację na kliencie – skupienie się na aktualnych oraz przyszłych potrzebach klienta oraz działania w celu ich zaspokojenia.

Zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach, co ułatwia maksymalne wykorzystanie potencjału.

Podejście procesowe, które uwzględnia wszystkie działania organizacji jako wzajemnie powiązane i oddziałujące między sobą procesy.

ISO 14001:2004 (ochrona środowiska) potwierdza dbałość firmy o systematyczne zmniejszanie oddziaływania na środowisko poprzez zintegrowanie procesu podejmowania decyzji związanych z ochroną środowiska z systemem zarządzania firmy. Dzięki temu firma minimalizuje niekorzystny wpływ na środowisko oraz poprawia konkurencyjność i redukuje koszty.

BS OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 jest międzynarodowym odpowiednikiem normy PN-N 18001:2004 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 

 

Miło nam poinformować, że zdobyliśmy również certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów Rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011 z 31.03.2011, który określa   kryteria kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.

Ponadto od maja 2012 roku stosujemy Kodeks dobrych praktyk – wprowadzony przez Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i recyklingu. Dbając o jak najlepszą jakość naszej pracy, na co dzień wykorzystujemy praktyki AEO (spełniając wymagania upoważnionego przedsiębiorcy), co jest usankcjonowane stosownym certyfikatem.


Aktualności