O firmie

Firma Cronimet PL (funkcjonująca wcześniej pod szyldem Cronileg PL) jest obecna na polskim rynku począwszy od 2003 roku. Działalność spółki na terenie kraju opiera się na istnieniu dwóch placówek, tj.: w Inowrocławiu (siedziba główna) oraz w miejscowości Herby k. Częstochowy (oddział).

Firma zajmuje się hurtowym skupem/przetwórstwem i sprzedażą złomu stopowego, metali nieżelaznych, stali narzędziowych i metali kolorowych którego dostawcami są podmioty zajmujące się handlem surowcami wtórnymi oraz duże zakłady produkcyjne, a także skupem stali kwasoodpornej (kwasówki). W dalszej kolejności na etapie produkcji odbywa się przygotowanie gotowego wsadu do pieców hutniczych, który ekspediowany jest bezpośrednio do hut.

Doświadczenie kadry zarządzającej oraz spełnianie wymogów ISO 9001: 2000 oraz ISO 14001:2004 w zakresie recyklingu złomu stali stopowych i metali kolorowych, pozwoliło stworzyć nowoczesną i elastyczną strukturę zarządzania firmą, dzięki czemu CRONIMET PL to przedsiębiorstwo szybko reagujące na zmiany rynkowe oraz ciągle rosnące potrzeby i wymagania klientów.

Inwestycja finansowana z UE

Spółka CRONIMET PL jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego "Budowa instalacji do odzysku odpadów (złom stalowy, stale stopowe i metale kolorowe) w Kłopocie.

Projekt ten jest dofinansowany w ramach działania 4.6 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a planowane zakończenie Projektu przewidziane jest na koniec 2012 roku.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 14.587.070 PLN